GL Africa Organization
Logo GL Africa.png
 

Naše mise

GL Africa je nezisková organizace poskytující humanitární pomoc ve státech subsaharské Afriky. Naší misí je podpora tamních dětí bez rodin prostřednictvím sponzorství na dálku. Zejména usilujeme o zajištění kvalitního vzdělání, které dětem nejen umožní nalézt v budoucnu kvalitní zaměstnání, ale především jim pomůže začlenit se do společnosti.

Pomáháme v...

 

 
Picture_2.JPG

Kdo jsme a proč právě Afrika?

“Naděje je pilířem světa” — Africké přísloví

 
Picture 1_2.JPG

Tým

Česká republika

Our Team CZ.png

Tanzanie

Our Team TZ.png

Kamerun

Our Team CA.png

 

IMG_2981.JPG

Kamerun

V Kamerunu spolupracujeme se sirotčincem Foyer de l'Enfance Sainte Thérèse d'Obili v hlavním městě Yaoundé. Naším hlavním cílem je umožnit dětem studium a pomoci jim tak na cestě za samostatností a budoucím pracovním uplatněním. Sponzorství v GL Africa probíhá formou kontinuálního financování.

 

Naši partneři

FOYER DE L'ENFANCE SAINTE THÉRÈSE D'OBILI

V sirotčinci momentálně žije 36 dětí bez rodin ve věku 0-14 let. Sirotčinec byl založen v roce 2007 a dnes je oficiálně autorizován kamerunskou vládou. O děti se starají samotné zakladatelky – sestry řádu svaté Terezy. Součástí sirotčince je škola nesoucí oficiální název: Ecole Catholique Bilingue Notre Dame de la Résurrection cycle Maternelle et Primaire, která klade důraz na výuku jazyků. Tento sirotčinec a školu jsme vybrali z důvodu upřímné a laskavé vazby k osiřelým dětem a zaměření na kvalitní vzdělání.

 

Sponzorství

Hledáme sponzory pro děti vybrané sirotčincem v Yaoundé. Roční sponzorský dar ve výši 25.000 CZK či ekvivalent v USD/EUR zajistí dětem školné, uniformy, školní potřeby, učebnice, stravování, účast na mimoškolních aktivitách, a také zdravotní pojištění na celý rok. Adoptované děti v Kamerunu se, kromě vzdělávání ve škole, učí poznávat svět na vlastní oči – organizujeme pro děti pravidelné vzdělávací výlety na různá místa ve městě Yaoundé či jeho okolí. Nutno doplnit, že sponzorované děti zůstanou v péči sirotčince do doby osamostatnění po střední či vysoké škole. Cílem kontinuálního financování je především zaručit úspěšné dokončení studia.

Společně jim pomůžeme stát se vzory pro ostatní.

IMG_0853.JPG

Tanzanie

Ve spolupráci se sirotčincem Upendo a základní školou Little Acorns School pomáháme dětem bez rodičů dosáhnout kvalitního vzdělání a posléze se i pracovně uplatnit. Naší vizí je po ukončení studia nabídnout již dospělým jedincům pracovní pozice u lokálních partnerů GL Africa v oblasti zemědělství, zdravotnictví a IT. Sponzorství probíhá formou kontinuálního financování.

 

Naši partneři v Tanzanii

UPENDO CHILDREN’S HOME

Sirotčinec s kapacitou 60 dětí se v současnosti stará o děti ve věku 0-8 let. Nutno doplnit, že tyto děti zůstanou v péči sirotčince do doby osamostatnění po střední či vysoké škole. Externě zde působí dobrovolnice z Rakouska a Německa. Upendo jsme si vybrali z důvodu velmi dobré organizace a dlouhodobé práce s dětmi.

LITTLE ACORNS SCHOOL

Kvalitní základní škola s rozšířenou výukou angličtiny. Jedním z hlavních problémů školství v Tanzanii je nedostatečná kvalita ze strany profesorů a nedodržování výukového plánu. Z těchto důvodů jsme vybrali školu, u které jsme přesvědčeni, že za pomoci vyškolených pracovníků z Evropy bude výuka probíhat dle evropských standardů.

 

Sponzorství

Hledáme sponzory pro děti ze sirotčince Upendo. Sponzorský dar umožní dětem nejen studovat na základní škole Little Acorns School po dobu jednoho roku, ale zajistí jim také pravidelný zdroj obživy, oblečení, školní uniformy, volnočasové aktivity a každodenní transport ze sirotčince do školy a zpět. Po ukončení základní školy bude dítě pokračovat ve studiu na střední škole, výše sponzorského příspěvku však zůstane stejná jako u základní školy. Nutno doplnit, že sponzorované děti zůstanou v péči sirotčince do doby osamostatnění po střední či vysoké škole. Roční příspěvek tvoří 25.000 CZK nebo ekvivalent v USD/EUR. Sponzorstvím v GL Africa se rozumí dlouhodobá spolupráce se sponzory. Cílem kontinuálního financování je především zaručit úspěšné dokončení studia.

Výhody sponzorského programu

→ Dlouhodobá podpora dětí za účelem výchovy v samostatného jedince

→ Nabídka pracovní pozice dítěti po studiu

→ Investice do vzdělání

→ Transparentní účet

→ Zpráva o dítěti 2× ročně

→ Možnost dítě navštívit na místě osobně

→ Kontrola vynaložených nákladů

→ Možnost stržení sponzorského příspěvku z daní prostřednictvím darovací smlouvy

Photo 3_1.JPG

Kdo jsme a proč právě Afrika?


5 mýtů o pomoci rozvojovým zemím

1) “Na pomoc rozvojovým zemím dává stát i jednotliví sponzoři příliš mnoho peněz.”

 • ČR patří mezi 35 nejbohatších zemí světa (OECD) a sdílí tedy přímou odpovědnost podporovat rozvoj v chudých zemích.

 • Česko (jako stát) dalo v roce 2016 0,14 % HDP na pomoc v rozvojových zemích (asi 5,6 mld Kč).

 • Jednotlivci přispěli 0,04 % HDP.

 • Ve srovnání s ostatními zeměmi patřících do OECD Česká republika hrubě zaostává. Průměrná výše ročních příspěvků je 0,3 % HDP dané země.

2) ”Lidé do těchto zemí jen sypou peníze, ale tamní situace se nikam neposouvá.“

 • Příspěvky rozvojovým zemím zapříčinily naprosté vyhlazení neštovic (1980).

 • V nejbližších letech bude vyhlazen parazit známý jako Vlasovec medinský (Guinea worm). Roční počet případů již klesl z 3,5 milionů na pouhých 25 napadených.

 • Mezi lety 2000 a 2014 se zabránilo úmrtí asi 14 milionů novorozenců a dětí jen díky příspěvkům od jednotlivců (asi 73,6 mld USD). Ve stejném období se zabránilo úmrtí 20 milionů dětí jen díky příspěvkům vyspělých států (vlád).

 • Dosažení vyrovnanějšího poměru pohlaví (chlapci vs. dívky) ve školách.

3) “Pomoc těmto zemím jen zvýší jejich populační růst.“

 • Africké rodiny mají vysokou porodnost kvůli vysoké úmrtnosti dětí – čím více dětí porodí, tím více jich přežije. Snížení dětské úmrtnosti snižuje i nutnost plodit více dětí.

 • Více dětí znamená více živitelů rodiny. Zlepšení vzdělání a následné zlepšení ekonomických podmínek snižuje nutnost mít mnoho dětí pro uživení rodiny.

 • Zvýšené povědomí o antikoncepci snižuje porodnost.

 • Nutno doplnit, že africká populace poroste dále ještě několik desítek let i při okamžitém a výrazném snížení porodnosti. Tento jev, známý jako population momentum, můžeme pozorovat kvůli velkému počtu jedinců vstupujících nebo přibližujících se „plodnému věku“. Porodnost je ale nutno snížit co nejrychleji, aby došlo ke zpomalení růstu v nejbližším možném čase.

4) “Ekonomický růst je to samé jako ekonomický rozvoj (development).“

 • Ekonomický růst je měřen zejména ukazatelem HDP (hrubý domácí produkt) a poukazuje tedy na to, jak bohatá je daná země. I země s vysokým HDP může ale mít většinu svého obyvatelstva žijící v naprosté chudobě. Bohatství země může být například sdružováno v rukou mocných jednotlivců a nedostane se tak vůbec k prostým obyvatelům.

 • Ekonomický rozvoj zahrnuje aspekty jako je vzdělání, životní úroveň, délka života, dětská úmrtnost atp. U rozvojových zemí proto nestačí myslet jen na ekonomický růst, ale musí se cíleně a efektivně zlepšovat místní rozvoj.

5) “Pomoc africkým zemím se nerovná pomoci světu.“

 • Afrika je největším odběratelem mezinárodní pomoci od států OECD. Od roku 1960 poslali vyspělé země (OECD) do Afriky téměř 500 miliard USD.

 • Sebemenší zlepšení ekonomického zázemí či životního prostředí znamená snížení nutné podpory do budoucna. V důsledku vyspělé země ušetří na této pomoci a budou moci investovat finance jiným způsobem.


jak pomáháme my?

1) Naše pomoc je dlouhodobá, ne momentální.

 • Sirotky v Kamerunu a Tanzanii vybavujeme do budoucího života a připravujeme je na začlenění do společnosti. Proto se zaměřujeme zejména na zajištění kvalitního vzdělání.

 • Naší filozofií není obdarovávat děti materiálními dary. Usilujeme o to, aby se tyto děti byly v budoucnu schopny aktivně zapojit do pracující společnosti přímo v Africe.

2) Po studiu nabídneme dětem práci.

 • V daných oblastech navazujeme spolupráci s firmami, kde děti budou moci začít po svém studiu pracovat.

3) Finance od sponzorů využíváme efektivně.

 • Zdraví, bezpečí a vzdělání. Takto definujeme tři základní pilíře, které financujeme ze sponzorských darů.

 • K tomu, aby děti vynikaly ve škole, musí být zdravé fyzicky i mentálně. Proto dětem zajišťujeme dostatek jídla, oblečení či například nové matrace pro kvalitní spánek.

4) Jsme transparentní a stále přítomni na místě.

 • Naše bankovní účty jsou zpřístupněny veřejnosti a všichni tak mohou mít přehled o tom, kam finance putují.

 • Naši sponzoři mají možnost přijet se za dětmi kdykoliv podívat.

 • Naši pracovníci tráví čas s dětmi, koordinují jejich aktivity a dohlíží na správný průběh hodin ve školách. Díky tomu máme neustále přehled o tom, co se v sirotčincích aktuálně děje.

5) Usilujeme o vychování silné a vzdělané generace.

 • Díky svému vzdělání a chuti stát se úspěšnými se budou tyto děti podílet na vytvoření potřebné střední třídy, která bude schopna přispět k ekonomickému rozvoji jejich zemí.

Picture_2.JPG

Naše bankovní účty

EUR transparentní účet: 2501286181/2010
IBAN: CZ4620100000002501286181
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

USD transparentní účet: 2500927434/2010
IBAN: CZ4620100000002500927434
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

CZK transparentní účet: 2900927433/2010
IBAN: CZ4620100000002900927433
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Jsme transparentní

Aktuálně informovat naše sponzory i příznivce je jedním ze základních pilířů naší organizace. Z toho důvodu jsou všechny naše bankovní účty zcela transparentní a k nalezení online. V případě zájmu o nahlédnutí, prosím, klikněte sem.

Picture 2.JPG

Pomozte nám online nákupem

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.

Uděláte to takto:

1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz

2. Vyberete naši organizaci GL Africa a e-shop, na kterém chcete nakoupit

3. Nakoupíte, jak jste zvyklí

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.

 

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, TADY naleznete chytré rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene.

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat.

Děkujeme, že na nás myslíte a pomáháte nám!

ochrana osobních údajů

Pro více informací o tom, jak zpracováváme a uchováváme osobní údaje, klikněte sem.