Zásady ochrany osobních údajů

V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) – vám předkládáme informace o tom, jakým způsobem zpracováváme a ukládáme vaše osobní údaje.

 

Osobní údaje získáváme:

→ uzavřením darovací smlouvy se sponzory, popřípadě pracovní smlouvy se zaměstnanci

→ na základě Vašeho souhlasu se zasíláním pravidelných reportů o našich aktivitách v Africe (půlročně)

→ na základě Vašeho souhlasu s pořízením fotografií a jejich uveřejněním v rámci prezentace dobročinných aktivit na našem webu a sociálních sítích

→ na základě Vašeho souhlasu s pořízením videa a jeho uveřejněním v rámci prezentace dobročinných aktivit na našem webu a sociálních sítích

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

→ komunikace s Vámi

→ poskytování informací o novinkách z naší organizace a životech podporovaných dětí

→ vedení účetnictví a jiných zákonem nařízených povinností

→ marketingu

→ interního analyzování (o preferencích či nedostatcích)

→ pořízení fotografií či videa na benefičních akcích

 

Zpracováváme:

→ jméno a příjmení

→ adresa bydliště

→ e-mailová adresa

→ telefon

→ fotografie

→ video

Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, pokud tato povinnost není dána zákonem (vedení účetnictví, kontroly orgánů apod.).

 

Vaše práva:

Jako subjekt osobních údajů máte dle GDPR právo na nahlédnutí do našich záznamů s osobními daty týkající se Vaší osoby. Dále máte právo vyžádat si úpravu, změnu, či vymazání Vašich osobních údajů z naší databáze. V případě takového požadavku nás prosím neváhejte kontaktovat na glafrica@glafrica.cz