Tanzanie

Ve spolupráci se sirotčincem Upendo a základní školou Little Acorns School pomáháme dětem bez rodičů dosáhnout kvalitního vzdělání a posléze se i pracovně uplatnit. Naší vizí je po ukončení studia nabídnout již dospělým jedincům pracovní pozice u lokálních partnerů GL Africa v oblasti zemědělství, zdravotnictví a IT. Sponzorství probíhá formou kontinuálního financování.

 

Naši partneři v Tanzanii

UPENDO CHILDREN’S HOME

Sirotčinec s kapacitou 60 dětí se v současnosti stará o děti ve věku 0-8 let. Nutno doplnit, že tyto děti zůstanou v péči sirotčince do doby osamostatnění po střední či vysoké škole. Externě zde působí dobrovolnice z Rakouska a Německa. Upendo jsme si vybrali z důvodu velmi dobré organizace a dlouhodobé práce s dětmi.

LITTLE ACORNS SCHOOL

Kvalitní základní škola s rozšířenou výukou angličtiny. Jedním z hlavních problémů školství v Tanzanii je nedostatečná kvalita ze strany profesorů a nedodržování výukového plánu. Z těchto důvodů jsme vybrali školu, u které jsme přesvědčeni, že za pomoci vyškolených pracovníků z Evropy bude výuka probíhat dle evropských standardů.

 

Sponzorství

Hledáme sponzory pro děti ze sirotčince Upendo. Sponzorský dar umožní dětem nejen studovat na základní škole Little Acorns School po dobu jednoho roku, ale zajistí jim také pravidelný zdroj obživy, oblečení, školní uniformy, volnočasové aktivity a každodenní transport ze sirotčince do školy a zpět. Po ukončení základní školy bude dítě pokračovat ve studiu na střední škole, výše sponzorského příspěvku však zůstane stejná jako u základní školy. Nutno doplnit, že sponzorované děti zůstanou v péči sirotčince do doby osamostatnění po střední či vysoké škole. Roční příspěvek tvoří 25.000 CZK nebo ekvivalent v USD/EUR. Sponzorstvím v GL Africa se rozumí dlouhodobá spolupráce se sponzory. Cílem kontinuálního financování je především zaručit úspěšné dokončení studia.