Kdo jsme a proč právě Afrika?


5 mýtů o pomoci rozvojovým zemím

1) “Na pomoc rozvojovým zemím dává stát i jednotliví sponzoři příliš mnoho peněz.”

 • ČR patří mezi 35 nejbohatších zemí světa (OECD) a sdílí tedy přímou odpovědnost podporovat rozvoj v chudých zemích.

 • Česko (jako stát) dalo v roce 2016 0,14 % HDP na pomoc v rozvojových zemích (asi 5,6 mld Kč).

 • Jednotlivci přispěli 0,04 % HDP.

 • Ve srovnání s ostatními zeměmi patřících do OECD Česká republika hrubě zaostává. Průměrná výše ročních příspěvků je 0,3 % HDP dané země.

2) ”Lidé do těchto zemí jen sypou peníze, ale tamní situace se nikam neposouvá.“

 • Příspěvky rozvojovým zemím zapříčinily naprosté vyhlazení neštovic (1980).

 • V nejbližších letech bude vyhlazen parazit známý jako Vlasovec medinský (Guinea worm). Roční počet případů již klesl z 3,5 milionů na pouhých 25 napadených.

 • Mezi lety 2000 a 2014 se zabránilo úmrtí asi 14 milionů novorozenců a dětí jen díky příspěvkům od jednotlivců (asi 73,6 mld USD). Ve stejném období se zabránilo úmrtí 20 milionů dětí jen díky příspěvkům vyspělých států (vlád).

 • Dosažení vyrovnanějšího poměru pohlaví (chlapci vs. dívky) ve školách.

3) “Pomoc těmto zemím jen zvýší jejich populační růst.“

 • Africké rodiny mají vysokou porodnost kvůli vysoké úmrtnosti dětí – čím více dětí porodí, tím více jich přežije. Snížení dětské úmrtnosti snižuje i nutnost plodit více dětí.

 • Více dětí znamená více živitelů rodiny. Zlepšení vzdělání a následné zlepšení ekonomických podmínek snižuje nutnost mít mnoho dětí pro uživení rodiny.

 • Zvýšené povědomí o antikoncepci snižuje porodnost.

 • Nutno doplnit, že africká populace poroste dále ještě několik desítek let i při okamžitém a výrazném snížení porodnosti. Tento jev, známý jako population momentum, můžeme pozorovat kvůli velkému počtu jedinců vstupujících nebo přibližujících se „plodnému věku“. Porodnost je ale nutno snížit co nejrychleji, aby došlo ke zpomalení růstu v nejbližším možném čase.

4) “Ekonomický růst je to samé jako ekonomický rozvoj (development).“

 • Ekonomický růst je měřen zejména ukazatelem HDP (hrubý domácí produkt) a poukazuje tedy na to, jak bohatá je daná země. I země s vysokým HDP může ale mít většinu svého obyvatelstva žijící v naprosté chudobě. Bohatství země může být například sdružováno v rukou mocných jednotlivců a nedostane se tak vůbec k prostým obyvatelům.

 • Ekonomický rozvoj zahrnuje aspekty jako je vzdělání, životní úroveň, délka života, dětská úmrtnost atp. U rozvojových zemí proto nestačí myslet jen na ekonomický růst, ale musí se cíleně a efektivně zlepšovat místní rozvoj.

5) “Pomoc africkým zemím se nerovná pomoci světu.“

 • Afrika je největším odběratelem mezinárodní pomoci od států OECD. Od roku 1960 poslali vyspělé země (OECD) do Afriky téměř 500 miliard USD.

 • Sebemenší zlepšení ekonomického zázemí či životního prostředí znamená snížení nutné podpory do budoucna. V důsledku vyspělé země ušetří na této pomoci a budou moci investovat finance jiným způsobem.


jak pomáháme my?

1) Naše pomoc je dlouhodobá, ne momentální.

 • Sirotky v Kamerunu a Tanzanii vybavujeme do budoucího života a připravujeme je na začlenění do společnosti. Proto se zaměřujeme zejména na zajištění kvalitního vzdělání.

 • Naší filozofií není obdarovávat děti materiálními dary. Usilujeme o to, aby se tyto děti byly v budoucnu schopny aktivně zapojit do pracující společnosti přímo v Africe.

2) Po studiu nabídneme dětem práci.

 • V daných oblastech navazujeme spolupráci s firmami, kde děti budou moci začít po svém studiu pracovat.

3) Finance od sponzorů využíváme efektivně.

 • Zdraví, bezpečí a vzdělání. Takto definujeme tři základní pilíře, které financujeme ze sponzorských darů.

 • K tomu, aby děti vynikaly ve škole, musí být zdravé fyzicky i mentálně. Proto dětem zajišťujeme dostatek jídla, oblečení či například nové matrace pro kvalitní spánek.

4) Jsme transparentní a stále přítomni na místě.

 • Naše bankovní účty jsou zpřístupněny veřejnosti a všichni tak mohou mít přehled o tom, kam finance putují.

 • Naši sponzoři mají možnost přijet se za dětmi kdykoliv podívat.

 • Naši pracovníci tráví čas s dětmi, koordinují jejich aktivity a dohlíží na správný průběh hodin ve školách. Díky tomu máme neustále přehled o tom, co se v sirotčincích aktuálně děje.

5) Usilujeme o vychování silné a vzdělané generace.

 • Díky svému vzdělání a chuti stát se úspěšnými se budou tyto děti podílet na vytvoření potřebné střední třídy, která bude schopna přispět k ekonomickému rozvoji jejich zemí.